Den nye offentlighedslov

Danske Medier og Dansk Journalistforbund ønsker at indsamle erfaringer med brugen af den nye offentlighedslov, der trådte i kraft den 1. januar 2014. 

Loven skal evalueres af Ombudsmanden efter tre år. Denne evaluering ønsker DJ og DM at kunne bidrage til med udgangspunkt i konkrete erfaringer fra journalister, redaktører og andre, der bruger aktindsigt.

Illustration: Niels Bo Bojesen

Du kan bidrage

Du kan som journalist, redaktør eller borger bidrage til erfaringsindsamlingen om den nye offentlighedslov ved at sende relevant materiale ind. Alt materiale vil blive behandlet fortroligt og alene brugt i forbindelse med evalueringen om tre år.

Eksempler på erfaringer kan være: Helt eller delvis afslag på aktindsigt, overholdelse af de nye sagsbehandlingsfrister, forskelle i praksis fra myndighed til myndighed, meroffentlighed og erfaringer med de nye muligheder i loven.